Fysiek ondersteunende training

Deze trainingen zijn bedoeld om je doelsport te ondersteunen. De oefeningen zorgen ervoor dat je hele lichaam getraind wordt. Ik heb naast voetballers o.a. tennissers, volleyballers, badmintonners en golfers begeleid. Tijdens de trainingen ligt het accent op de Basic Movement Skills . We kennen de volgende onderdelen:

  • Balanceren en vallen
  • Gaan en lopen
  • Stoeien en vechten
  • Springen en landen
  • Rollen, duikelen en draaien
  • Gooien, vangen, slaan en mikken
  • Trappen, schieten en mikken
  • Klimmen en klauteren
  • Zwaaien en slingeren
  • Bewegen op muziek

Deze lessen worden in kleine groepen gegeven.

8-9 jaar: fysiek ondersteunende training (ASM)

10-11 jaar: fysiek ondersteunende training (ASM)

12 – 13 jaar: fysiek ondersteunende training. (ASM)

Start met het aanleren van simpele technieken. Lage belasting en vooral trainen van movements, niet muscles. De leeftijden zijn een indicatie. De eigen vaardigheid en biologische leeftijd zijn factoren die bepalend kunnen zijn voor de groepsindeling.

Bekijk de lestijden in het lesrooster